Gepubliceerd op,24/08/2023

Waarom er in Vlaanderen amper of geen inclusieve scholen zijn?

Beno Schraepen, lid van de kerngroep Onwijs Onderwijs, vertelt hoe dat komt ....

Beno Schraepen

Waarom er in Vlaanderen amper of geen inclusieve scholen zijn?

Heel wat scholen doen vandaag hun stinkende best om alle kinderen tot leren te brengen en we zien veel mooie voorbeelden van hoe diversiteit daartoe bijdraagt. Leerkrachten vinden ondersteuning bij leersteuncentra en werken samen met CLB en/of ouders. Sommige scholen schakelen expertise in van buiten de school of doen een beroep op opleidingen in het hoger onderwijs waar inclusief werken een leerdoel is voor studenten of een thema voor onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Ondanks alle inspanningen en hoewel alle kennis aanwezig is, vinden we in Vlaanderen amper tot geen volledig inclusieve scholen. Of ze zijn er wel en durven zich niet als inclusieve school profileren.  

Waar kunnen huidige en toekomstige leerkrachten leren hoe een inclusieve school werkt? 

Wat valt er te leren wanneer inclusief onderwijs onder de juiste voorwaarden gebeurt?  

Onwijs onderwijs brengt scholen voorbij de schroom en worsteling met inclusief onderwijs. Evolueren naar een school voor elke leerling is een leerproces, een schoolontwikkelingsproces. Onwijs onderwijs ondersteunt dit procesmatig en inhoudelijk. 

 

Wat houdt dan ‘goed ondersteund inclusief onderwijs’ in? 

Welke gemeenschappelijke kennisbasis is nodig? 

Onwijs onderwijs vertrekt vanuit de vaststelling dat goed ondersteund inclusief onderwijs vanzelf leidt tot kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen. Bovendien komt het de professionele ontwikkeling van leerkrachten en andere betrokkenen ten goede. 

 

Hoe verbind je inclusief met kwaliteitsvol onderwijs? 

Hoe doorloopt een school zo’n proces naar meer inclusie? 

Onwijs onderwijs selecteert scholen die willen groeien naar een school voor elke leerling, ongeacht. Het zijn de vlaggenschepen die vloot aanvoeren. Meer nog hun leerproces wordt opengesteld voor een community van geïnteresseerden en nieuwsgierigen. Samen leren is een noodzakelijke voorwaarde. 

 

Onwijs Onderwijs stimuleert anders kijken naar kwaliteitsvol onderwijs. 

Vlaanderen is de enige Europese regio waar meer dan 5% van onze kinderen in een apart onderwijs zit. Wij vinden dat normaal, maar is dat wel normaal?  Onwijs Onderwijs toont hoe het anders kan en inspireert en stimuleert het beleid om werk te maken van écht inclusief onderwijs.  Waar alle kinderen samen opgroeien en samen beter leren.