Gepubliceerd op,09/02/2024

Juf Kelly en meester Do delen hun ervaring over inclusie in de klas.

Een gesprek over hoe diversiteit in de klas een opportuniteit is om het leren van alle kinderen beter te maken. Hoe pakken ze dat aan in de Platanen?

Elk kind is anders en daar moeten we als leerkracht rekening mee houden

‘Elk kind moet graag naar school komen’

Graag naar school komen is een basisvoorwaarde om te kunnen leren, om initiatief te nemen, geeft energie om aan de slag te gaan. ‘Elk kind heeft een rugzak, het is dus belangrijk om te leren wat die rugzak is en hoe daarmee om te gaan’. ‘Graag naar school komen’ is voor elk kind anders.

 

Sam (schuilnaam) heeft Autisme Spectrum Stoornis en kan niet naar school komen. Toch hoort Sam thuis in de klas, daar zorgt het klasteam 6de leerjaar voor. Juf Kelly kijkt elke week welke lessen Sam via Bednet kan volgen. Juf Lotte neemt op dat moment de les of de klasorganisatie over. Sam sluit (via zijn scherm) aan bij groepswerk. Aanvullend krijgt hij les aan huis. Bij het schooltoneel staat hij achteraan op het podium. Sam is deel van de klas en dat maakt hem blij en trots.

Sam heeft het diploma lager onderwijs gehaald, samen met zijn medeleerlingen.

‘Je leren zelf in handen nemen’

Leren moet je zelf willen en kunnen. De 4 lessen die in de voormiddag aan bod komen staan ’s ochtends op het bord. Elke leerling kiest wat hij eerst doet en wat laatst. En gaat dan zelfstandig aan de slag. Wie klaar is kan extra oefeningen doen of een project uitwerken.

 

Niet alleen in de klas gaan leerlingen zelfstandig aan de slag. Het 6de leerjaar heeft een quiz georganiseerd voor ouders en oud-leerlingen. Ze hebben samen beslist wie wat doet: de toog, de quizmaster, de puntentelling, de prijs uitreiken, de betalingen, de inschrijvingen, … Ieder heeft zijn plaats.

En ze hebben keihard gewerkt, tot en met de opruim toe. 

‘3 sporen beleid’

Elke leerling kan een les op 3 niveaus volgen. In het 6de leerjaar kies je voor de tijgers, de beren of de wolven. Bij welke groep een leerling aansluit kiest hij zelf. De snelheid van inoefenen gaat van lager naar hoger, maar elke leerling krijgt de basis mee.

  • Tijgers krijgen intensieve begeleiding van de juf
  • Wolven leren zelf en kunnen voor vragen terecht bij de juf
  • Beren leren de les helemaal op eigen houtje

Alle kinderen gaan vooruit, ook al beginnen ze niet gelijk.

‘Samen voor elkaar zorgen’

Per leerjaar is er één klas met een grotere groep leerlingen en een klasteam met verschillende leerkrachten. Zo staat een leerkracht zelden alleen in de klas. En kan je uitdagingen en oplossingen samen aanpakken. Geen enkele leerkracht moet alles kunnen, samen kunnen we héél veel.

 

In de Platanen is iedereen deel van het team. De werkman ziet een ruzie op de speelplaats en probeert te sussen en troosten, een poetshulp merkt dat het voor een leerling allemaal wat veel is en neemt hem mee om samen af te wassen, een leerling gaat even naar een andere klas om tot rust te komen en is daar welkom, een collega neemt even over wanneer het allemaal wat veel wordt.

Heb je bedenkingen over dit artikel?

Wij horen het graag!