Gepubliceerd op,19/06/2024

Het lerend netwerk van 7 juni.

Even stilstaan om dan beter te kunnen springen is altijd een goed idee. Maar vaak vinden we de tijd er niet voor. Regelmatig komen de scholen van Onwijs Onderwijs samen om naar mekaar te luisteren, uit te wisselen, na te denken, ... Zo ook op 7 juni.

lerend netwerk 7 juni

'Reculer pour mieux sauter'.

Elke school die met ons een traject aangaat is vertegenwoordigd door directie, zorgcoördinatoren, juf of leerondersteuner. Vandaag gaan we samen leren, uitwisselen, inspireren. Elke school is bezig met zijn eigen traject richting inclusief onderwijs. Elk op zijn eigen unieke manier met eigen sterktes. Ze leggen verschillende wegen af, maar herkennen vaak de uitdagingen die ze tegenkomen op dit pad vol verandering. Inclusief onderwijs: daar zijn we nog niet, we moeten samen nog wat zoeken. Het lerend netwerk is een plaats waar ze samen veilig kunnen leren.

“Hier kan ik eerlijk zijn over de uitdagingen waar we voor staan. Het is een veilige omgeving om advies te vragen en zoekend als directeur dit traject aan te gaan. Want elke school hier rond de tafel is bezig met deze veranderingen. En het loopt niet altijd van een leien dakje.” – directeur X

Vandaag gaat ons Lerend Netwerk door in Broei. Een innovatief jeugdcentrum in Gent waar jongeren en organisaties cocreatief een tijdelijk jeugdcentrum opbouwden. Waarom spreken we hier af? Om onze hoofden open te trekken voor nieuwe ideeën. Innoveren richting inclusie is immers outside the box denken. We krijgen uitleg van Tijn, medewerker bij Broei. Hij vertelt hoe Broei tot stand kwam, hoe ze hier samenwerken met jongeren en de buurt, hoe ze op een unieke manier gebruik maken van de ruimtes.

 

Na deze inspiratie is het tijd voor wat denkwerk. We kijken samen terug op een jaar Onwijs Onderwijs en wat de motoren tot verandering in elke school geweest zijn. We delen deze inzichten en brengen ze samen in één poster. Het helpt om te zien wat gewerkt heeft en wat ook niet. Hoe we opnieuw bijleren voor volgend jaar? De zomer staat voor de deur en we kijken al richting september: hoe starten wij volgend jaar terug op als project in elke school?

Enkele inzichten die daarbij naar boven kwamen:

  • Als directie voorleven van wat je in de breedte van de organisatie wilt zien is essentieel. Walk the talk. Als je wilt dat je leerkrachten zich lerend opstellen en feedback aan elkaar geven om dit leren te versnellen. Dan heb je dat zelf ook te doen. Dit vraagt een kwetsbare eerlijke houding in het leiderschap van een school.
  • Blijven herhalen van het waarom van beslissingen voor mensen die weerstand voelen. Waarom kiezen we voor inclusief onderwijs? Waarom moet die leerkracht opeens haar klaspraktijk anders organiseren? Omdat we zoveel mogelijk leerlingen de kans willen geven om tot leren te komen.

    Wanneer je als school verandering wil in de schoolcultuur (een andere kijk op de inclusieve praktijk van onderwijs), dan moet je dat durven ondersteunen in de structuur van je school. Bijvoorbeeld door vergaderingen anders vorm te geven. Start met inclusiegelukjes. Leer van inclusief geslaagde praktijken.

     

Opnieuw tijd om onze mind te stretchen. Katrien De Baets van de Sociale Innovatiefabriek neemt ons mee in het verhaal van de IDG’s – inner development goals. Ze laat ons ervaren hoe wij vanuit onszelf, vanuit onze innerlijke vaardigheden, motoren voor verandering richting een duurzame inclusieve samenleving kunnen zijn. We gaan aan de slag met vragenkaarten en ontdekken dat ieder van nog kan groeien in deze vaardigheden om zo de school nog beter kan ondersteunen in de stap naar inclusief onderwijs.

Wil je hier meer over leren? https://innerdevelopmentgoals.org/

Wil je de sociale innovatiefabriek leren kennen? https://www.socialeinnovatiefabriek.be/

 

In de namiddag komt Marijke Wilssens van Docenten voor Inclusie vertellen over hoe zij het onderzoek binnen het project zullen aanpakken. Onwijs Onderwijs is gekoppeld aan een onderzoek om te kijken welk traject scholen nodig hebben om inclusief onderwijs te installeren en hoe dit onderwijs invloed heeft op leerlingen en leerkrachten. We nemen als het ware de proef op de som.

We voeren samen ook al wat onderzoek door een focusgroep te doen ter plaatse.

 

Joke en Femke (procesbegeleidsters – Konekt) ronden de dag af met de vraag: Hoe kan je wat je vandaag geleerd hebt, meenemen naar je eigen school en hier inbedden?

De deelnemers bruisen van ideeën.

“Ik heb nagedacht over welke stappen wij als directie zelf nog kunnen nemen, persoonlijk, vanuit eigen vaardigheden, om ons team nog beter te ondersteunen in deze verandering.”

“Ik onthoud dat we kleine stapjes mogen nemen en deze geleidelijk aan laagdrempelig kunnen groter maken.”

Moe maar voldaan trekken we de deur van Broei achter ons toe.