Gepubliceerd op,21/03/2024

Dialoogkaarten inclusief onderwijs.

De ‘Dialoogkaarten inclusief onderwijs’ zijn ontwikkeld voor mensen binnen het onderwijsveld. De gesprekken rond deze kaarten kunnen een eerste aanzet zijn tot reflectie en visievorming.

Dialoogkaarten inclusief onderwijs

Nu de ontwikkeling richting inclusieve scholen is ingezet, komen diverse vragen naar voren.

Hoe gaan wij inclusief onderwijs organiseren? Hoe brengen we onderwijsprofessionals op constructieve wijze met elkaar in gesprek over inclusief onderwijs? Hoe krijgen we zicht op wat we al doen, waar we sterk in zijn en wat ons nog te doen staat?

Sofie Sergeant heeft samen met Ariane van Dijk, Hanne Touw, Carla Van Deelen, fijne collega's aan Educational Needs (Master & Post-HBO) en Lectoraat Jeugd, Hogeschool Utrecht - lezingen, workshops, onderzoekstrajecten georganiseerd met en voor kinderen, ouders leerkrachten, IB-ers, directie, bestuur, raad van toezicht, jeugdzorg, gemeente... in het Nederlandstalige werkveld.

Op basis van recent onderzoek, literatuur, ervaringen, feedback van collega's in het werkveld, en een concrete vraag van SWV Kop van Noord Holland PO hebben we een doosje in elkaar getoverd:

De ‘Dialoogkaarten inclusief onderwijs’ zijn ontwikkeld voor mensen binnen het onderwijsveld: de leraren en onderwijsprofessionals van vandaag en morgen. De gesprekken rond deze kaarten kunnen een eerste aanzet zijn tot reflectie en visievorming. Wat is een eerste stap die we kunnen zetten? Welke vervolgstappen wil en kan een onderwijsorganisatie zetten?

De teksten van de kaartenset zijn uitgewerkt door Ariane van Dijk, Hanne Touw en Sofie Sergeant (Hogeschool Utrecht). De illustraties zijn van Prof. Michael Giangreco en cartoonist Kevin Ruelle, en Sofie Sergeant en cartoonist Rene Krewinkel. De auteurs werkten samen met cartoonisten, omdat humor en ernst elkaar nodig hebben, ook in het samen realiseren van inclusief onderwijs.

Info en bestellen kan hier.