Gepubliceerd op,19/06/2024

De Vuurtoren Oostende: hoe SMOG voor één kind belangrijk werd voor alle kinderen ...

In september startte de leerondersteuner Pieter met SMOG gebaren voor een kleuter met een IAC. Juf Tessa vond dat er nog welk kinderen waren voor wie dit nuttig was. Zo werd het project over heel de school voor alle kinderen uitgerold.

SMOG voor koek

Hoe inclusie de school meeneemt naar positieve verandering?

Pieter Vanndorpe, leerondersteuner in de Vuurtorenschool in Oostende, vertelt.

 

In september startte ik, als leerondersteuner, met het aanleren van SMOG-gebaren bij een kleuter met een IAC-traject in de Vuurtorenschool. Een inclusie traject. 

Ik koos woorden die voorkomen op de daglijn. Heel eenvoudige woorden als eten, drinken, pipi, spelen, huis. Deze SMOG-gebaren (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) brengen we als leerondersteuner wel vaker binnen op school binnen fase 2 en 3 van het zorgcontinuum. Zo versterken we de communicatie met onze zorgkinderen.

De klasjuf Tessa gaf aan dat er nog wel kinderen waren in de klas die niet tot spreken kwamen. Dit door een andere thuistaal, taalarm milieu of door te weinig spreekdurf. Ik stelde voor om deze woorden in de kringmomenten aan te brengen in de klas voor alle kleuters. Zo kon juf Tessa het spreken met ondersteuning van gebaren bij deze woorden toepassen gedurende de week bij alle kleuters. Toen juf merkte dat de kleuters enthousiast waren en dat ze die woorden en gebaren vlug opnamen, besloten we om nog meer woorden die voorkomen op de daglijn aan te bieden met SMOG. Woorden als werken, opruimen, turnen, dansen, jas, boekentas, zitten,...

De juf vertelde erover in de leraarskamer en de collega's werden geprikkeld. Men kwam tot het besluit om op school niveau wekelijks enkele woorden aan te bieden aan alle kleuters van de school. Zorgcoördinator Dana stuurde op zondag avond een kattebelletje met filmpjes van de gebaren naar de juffen. Op maandag morgen in de kring konden ze ermee aan de slag. 

Deze filmpjes, met Ernest en Lilith in de hoofdrol, vind je terug in de app 'Smog je mee' (www.smogjemee.be).

Na enkele weken konden er heel wat kleuters op school de aangeleerde gebaren. De juf zag de communicatie groeien in de klas en op de speelplaats. Heel wat anderstalige kinderen kwamen spontaan tot communicatie door de gebaren te gebruiken al dan niet in combinatie met spreken.

Na de  woorden van de daglijn, kwamen de dagen van de week, mama en papa, de kleuren,... aan bod. Zo werd het spreken, de taal gestimuleerd over de hele school. Er werden al plannen gemaakt om volgend jaar te herhalen en verder te werken aan de woordenschat binnen de aan te brengen thema's.

Mooi om zien dus dat dankzij een kleuter met een IAC-traject, de volledige school kon profiteren van een andere aanpak om de spreektaal te bevorderen. Hoe inclusie de school meeneemt naar verandering. Hoe de brede zorg versterkt wordt op school dankzij een IAC-traject.

Volgend jaar kunnen zelfs andere scholen in een zelfde traject instappen dankzij het project 'iedereen mee' van stad Oostende. Stad Oostende maakt budget vrij om SMOG kenbaar te maken aan alle scholen uit Oostende. https://www.oostende.be/iedereen-mee Van schaalvergroting gesproken ...