Gepubliceerd op,09/02/2024

Boekentip

Polyfonie in de klas. Een praktijkboek voor inclusie. Annet De Vroey en Kathleen Mortier.

Polyfonie in de klas

Ouders van leerlingen met speciale onderwijsnoden kiezen steeds vaker voor een school in het gewone onderwijscircuit.

De praktijk van inclusief onderwijs, een klas- en schoolpraktijk die meerstemmigheid inluidt en diversiteit verwelkomt, neemt toe.
Dit boeiend en creatief vernieuwingsproces verdient erkenning en steun. In Polyfonie in de klas bieden vijf pijlers de bouwstenen voor inclusie waarmee scholen aan de slag kunnen. Met concrete voorbeelden illustreren de auteurs hoe de school een inclusieve cultuur en praktijk kan vormgeven. Zij tonen hoe een leerling met een bijzondere onderwijsvraag kan leren én volwaardig participeren in de gewone klas. Voorts bespreken zij hoe de klaspraktijk ondersteund en georganiseerd kan worden en hoe sociale inclusie van leerlingen met en zonder een label verloopt. Ten slotte buigen zij zich over de rol en de samenwerking van de vele betrokkenen: de ouders, de leraars, de ‘assistenten’ of extra onderwijskrachten, de therapeuten, de directie... en de kinderen zelf.
Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten uit het gewoon en speciaal onderwijs, die steeds meer zullen gaan samen­werken. Maar het richt zich ook tot alle andere betrokkenen bij speciale zorgvragen op school: de ouders, de begeleidingsdiensten, directies, orthopedagogen, ondersteuningsteams... Ten slotte wil het ook een aanzet bieden tot een verruiming van ideeën omtrent inclusieve klaspraktijk in de lerarenopleidingen.

 

Auteur: Annet De Vroey

Co-auteur: Kathleen Mortier

  • 9789033451539
  • 16 november 2002
  • 237 pagina's