Gepubliceerd op,26/03/2024

Bijzonder onderwijs voor iedereen!

We moeten niet het buitengewoon onderwijs afschaffen, vindt Pierre Mertens, we moeten het gewone onderwijs afschaffen.

Opinie De Standaard, dinsdag 26 maart 2024.

Laten we de klasgroep zien als een leer­omgeving en niet als een norm

Het is tijd om het gewoon onderwijs af te schaffen en in plaats daarvan buitengewoon onderwijs te creëren voor iedereen.

Als ouder heb ik meer dan veertig jaar gestreden voor inclusief onderwijs. Toen ons Liesje werd geboren met een open rug, werden we meteen verwezen naar het bijzonder onderwijs.

Maar dat pikten we niet. Via een oproep op de radio vonden we Mariagaarden, een gewone wijkschool die het aandurfde om Liesje een kans te geven. Gelukkig zat ze in een klein klasje en deed ze het goed, ze kon ieder jaar mee op.

We hebben allerlei pogingen van de overheid zien passeren, beginnend met het GON-project, waarbij leerkrachten van het bijzonder onderwijs het reguliere onderwijs konden ondersteunen. Later kwamen er ondersteuningsteams, zorgleerkrachten en het M-decreet.

Maar al die maatregelen leidden tot méér kinderen in het bijzonder onderwijs en niet minder. De recente discussie over het achteruitgaan van de leerprestaties resulteert in het aanscherpen van de minimumdoelen. Men wil meer klassikale en nationale doelen stellen, met geheugentraining enzovoort. Dus meer van hetzelfde. Intussen is het Vlaamse onderwijs de slechtste leerling van de Europese klas wat betreft inclusief onderwijs. Er zijn zelfs wachtlijsten voor het bijzonder kleuteronderwijs.

Inclusief onderwijs vereist een fundamentele cultuurverandering in scholen en de samenleving: diversiteit omarmen, stigma’s rond ­beperkingen verminderen en een cultuur van respect en acceptatie bevorderen. Maar laten we vooral het tegenovergestelde doen van wat nu wordt bepleit. Laten we individuele leerplannen opstellen voor ieder kind op zijn ­niveau. Laten we de klasgroep zien als een leer­omgeving en niet als een norm.

Schaf het gewone onderwijs af. Bijzonder ­onderwijs voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat de hoogbegaafde leerling meer leert van zijn klasgenootje met het syndroom van Down dan van de grijze middenmoot, en vice versa, maar ze zitten nu in aparte types van het bijzonder onderwijs.

Met het budget dat vrijkomt door alles ­samen te voegen, kunnen we de klasgroepen kleiner maken en de leerdoelen individueler. ­Iedereen wint!

Pierre Mertens, voorzitter Child-help International